תרומות

ברצוני להעביר תרומה לחשבון פנימי במוסדי עולם כדלקמן:

פרטי התורם:

העברת
תרומה

בין לקוחותינו